Ortopediske hjelpemidler Forbedrer livskvaliteten og fremmer mobilitet
Ortopediske hjelpemidler er en viktig kategori innen medisinsk utstyr som bidrar til å bedre menneskers funksjonsevne og lindre smerter knyttet til muskel- og skjelettlidelser. Disse hjelpemidlene er designet for å støtte, stabilisere, beskytte og korrigere ulike deler av kroppen. De spiller en avgjørende rolle i rehabiliteringsprosesser og for personer med kroniske lidelser, ved å muliggjøre selvstendighet og en bedre hverdag. Typer av ortopedi...